Medietilsynet tilrår ikkje digitale avgrensingar for NRK