Pfizer: Ny koronamedisin kan redusere risiko for dødsfall med nesten 90 prosent