– Tanken er at ungdom på tvers av nasjonar skal kunne bygge nettverk