I Stad kommune er 43 hjortar påkøyrde til no i år - ber om å få skyte kalvar

foto