Nordmenn har vorte flinkare til å verne seg mot sola