– IRA hevdar å stå bak brevbomber i London og Glasgow