Solbergs moglege brot på smittevernreglane framleis ikkje ferdig etterforska