Studentar seier nei til fleire jussutdanningar i Noreg