Trondheim-barnehage blir stengd for godt av tryggingsomsyn