Endrar lensmanns-tittel – frå no av heiter det politistasjonssjef