To tidlegare fiskeriministrar må møte som vitne i retten