Sorg, sinne og kaos – men også håp og framtidstru

foto