Koronamidlane skal nyttast til drift av Bryggja omsorgssenter og Stadlandet eldretun

foto