Under to mil av riksvegane vert utbetra med gul midtstripe i år