Auka løn åleine får ikkje sjukepleiarar til å bli i distrikta

foto