Legg til rette for bubilparkering og fleire utleigehytter