NoMil tilset kommunikasjonsmedarbeidar og aukar gebyret med 5%