Sjøfartsdirektoratet skal jobbe mot fallulykker til sjøs

foto