Løyver to millionar ekstra til historiske undersøkingar