Bryggja omsorgssenter - ein del av det totale tenestetilbodet

foto