Politisk sak om Sunnivahallen - framlegg om utsetjing