Kultur gir trivsel og bidreg til auka handel

foto