Statsbudsjettet: Regjeringa legg fram seks tiltak for straumsparing