Har 104 russeknutar – nokre er gode gjerningar

foto