Barth Eide om krav til oljestans: – Hjelper ikkje særleg mykje