Nav-direktøren vil ha nedbetalingsordning for utsette straumkundar