Bustadområde i Steinkjer vart evakuert etter funn av sprengstoff