Helse vest: 39 koronapasientar innlagde i Helse vest – like mange som dagen før