Inntak til vidaregåande skule 2022 – dei fleste får førstevalet sitt

foto