Folk i Skjervøy vart evakuert etter brann i industribygg