Flytryggingsekspert: Ei riktig avgjerd, basert på uvissa