Sverige risikerer å miste fleire tusen arbeidsplassar viss USA innfører biltoll