Mæland vil at arresterte personar skal framstillast for varetektsfengsling raskare