Ber fylkesmannen opne tilsyn ved Oslo-sjukeheim etter ni covid-19-døde