Ekspertgruppe skal gi råd om korleis elevar kan løftast i skulen