Avgjerda om Viggo Kristiansen skal setjast fri, kjem i ettermiddag