Byrådet i Bergen utset avgjerda om tiltakslette til over helga