Siste spelemidlane til Turistløypa på Harpefossen

No i januar/februar vert det sluttutbetaling på 573.000 kroner til den nye Turistløypa til Harpefossen Skisenter AS.

TO ÅR MED ARBEID: For å realisere den nye Turistløypa blei det gjort eit omfattande dugnadsarbeid. 

Nyhende

Dette er sluttutbetaling av løyvde spelemidlar 2020 til Harpefossen Skisenter AS - Turistløypa, der både ferdigattest og sluttrekneskap er meldt inn og stadfesta av kommunerevisjonen.