Gåver til to, tre og fireåringar

Inviterer dei små til kyrkja

No vert det utdeling av gåver til to, tre og fireåringane i kyrkjene i Eid og Kjølsdalen.

GÅVE: No vert det utdeling av gåver til to, tre og fireåringar i kyrkjene i Eid og Kjølsdalen.   Foto: Privat

Vi håper dette vl vere ei god, nær og personleg oppleving for alle som kjem.

Nyhende

– Søndag 16. januar opnar vi kyrkjene, slik at dei familiane som ønskjer det kan kome og hente gåver frå sokna. Vanlegvis blir gåvene delt ut i ei familiegudsteneste, men med så mange barn som verken kan eller skal sitte stille har vi valt å lage til ei «vandregudsteneste», fortel Beate Folkestad Osdal, sokneprest i Eid og Totland.