Lokalt politi: - Meir kompliserte etterforskingssaker

Familievald, sexovergrep og vald i nære relasjonar tar mykje av tida til lokalt politi, stadfestar politistasjonssjef Tormod Hvattum ved Stad politistasjon.

KRIMÅRET: Lokalt politi har framleis mykje å gjere, trass i koronatid, konstaterer Tormod Hvattum. Han er ikkje lenger lensmann, men politistasjonssjef.   Foto: Arkiv: Ingebjørg Nilsen Stokkenes

Det er viktig å seie ifrå når ein meiner noko er gale.

Nyhende

Trass i koronatid og mindre ordensforstyrringar har politiet nok å henge fingrane i.