Fem av åtte er frå Kinn og Stad

I desember fekk Sogn og Fjordane Unge Høgre nytt styre, og fem av dei åtte er frå Kinn og Stad.

nestleiar: Daniel Hildenes er 1. nestleiar i Sogn og Fjordane Unge Høgre. foto: olin maria yri 

Nyhende

4. desember 2021 hadde Sogn og Fjordane Unge Høgre generalforsamling i Førde, og då vart det oppnemnt eit nytt styre for Sogn og Fjordane Unge Høgre, kjem det fram i ei pressemelding.