Statnett:

–Haustens situasjon er heilt spesiell

Fjordabladet har bedt Statnett forklare høge og svært varierande straumprisar.

‒ Auka kapasitet mellom område vil isolert sett gje likare pris, altså at lågprisområdet får dyrare straum, og høgprisområdet får lågare pris, seier Håkon Smith-Isaksen Holdus, senior kommunikasjonsrådgivar i Statnett. Illustrasjonsfoto.  Foto: Statnett

Nyhende

– Kvifor varierer straumprisen så mykje i ulike delar av landet?