– Det nærmar seg minus for å produsere mat

Høge straumprisar er berre ei av utfordringane landbruksnæringa står overfor.

Tiltak no: – Landbruksnæringa er i ein heilt spesiell situasjon på grunn av svært stor prisauke på straum, kunstgjødsel og kraftfor, seier Anders Felde er leiar i Vestland Bondelag. Arkivfoto 

Nyhende

Det seier Anders Felde, leiar i Vestland Bondelag, når Fjordabladet spør om kva høge straumprisar har å seie for landbruksnæringa.