Omsetningssvikt aukar behovet for koronapass

– No hastar det me då få på plass tiltak som gir meir føreseielegheit for bedriftene, meiner regiondirektør Helene Frihammer i NHO Vestlandet.

REGIONDIREKTØR: Helene Frihammer i NHO Vestlandet meiner det er behov for koronapass.   Foto: pressefoto

Det er særleg grunn til å glede seg over at heile 87 prosent av næringslivet i Sunnfjord og Nordfjord vurderer eigen marknadssituasjon som god eller tilfredsstillande.

Nyhende

Ho viser til at ein den siste tida har sett ein markant forverring i omsettingssituasjonen særleg for luftfart og reiselivsbedriftene, noko NHO-medlemsundersøking for januar viser.