Ekstremvêret Gyda held fram torsdag – roleg natt for NVE

Torsdag morgon kan NVE melde om at trass i mykje vatn og vêr har det vore ei natt utan dei alvorlegaste hendingane.

Ekstremvêret Gyda held fram torsdag, men for NVE har det vore ei roleg natt.  Foto: NVE

Nyhende

- Gyda er framleis aktiv, og vi forventar at torsdagen er den dagen som har størst sannsynlegheit for hendingar, seier Brigt Samdal, direktør i skred- og vassdragsavdelinga, i ei pressemelding.