Vegen i Kjølsdalen midlertidig stengt

Vegen i Kjølsdalen er midlertidig stengt.

Vegen mellom Haugebrua og Bugjerde er midlertidig stengt.  Foto: Privat

Nyhende

Ekstremvêret Gyde påverkar også framkommelegheita i Kjølsdalen.