Fylkesvegane bur seg på å bli trefte av «Gyda» - fleire fylkesvegar vert stengde

Ekstremveret «Gyda» er varsla å kome inn over Vestland i løpet av onsdag. Fleire fylkesvegar vert stengde.

FAREVARSEL: NVE har gått ut med varsel om stor fare for jord-, sørpe- og flaumskred i deler av Sør- og Midt-Norge. I oktober kom store steinar ned på fv. 5637 mellom Ornes og Skjolden.   Foto: Ingrid Hynne, Vestland fykeskommune

Nyhende

Entreprenørane har tysdag vore ute langs vegane for å sjekke at sluk og kummar er opne.