– Vi treng alle på dekk i det grøne skiftet

Det sa fylkesordførar Jon Askeland og fylkesvaraordførar Natalia Golis på nyttårsmøtet i dag. Fylkeskommunen lanserer no Team Vestland for å mobilisere til samarbeid om grøn vekst og nye grøne arbeidsplassar i fylket.

NYTTÅRSMØTET: Betre samarbeid vart sett på som viktig for at Vestland skal lukkast. Fylkesordførar Jon Askeland og fylkesvaraordførar Natalia Golis leia nyttårsmøtet. Foto: Vestland fylkeskommune 

Nyhende

Fylkeskommunen inviterer til eit breitt samarbeid på tvers av verdikjeder og geografi for å nå målet om eit utsleppsfritt Vestland innan 2030. Ønsket er å samle inn innspel og refleksjonar frå så mange som mogleg for å få oversikt over kva ressursar som finst i fylket vårt.