Fleire barn og ungdommar kontakta Røde Kors i jula

I juleveka fekk Røde Kors-tenesta Kors på halsen nesten 1.000 førespurnader frå barn og unge. Sjølvmord og eteforstyrringar er blant dei hyppigaste temaa.

Fleire barn og unge kontakta Røde Kors-tenesta Kors på halsen i jula.  Foto: Gorm Kallestad/ NTB /NPK

Nyhende

Røde Kors opplevde ein auke i talet på førespurnader på nesten 20 prosent i jula samanlikna med tidlegare år.