Nordmenn framleis avventande til økonomien

(NPK-NTB):Berre 7 prosent av dei spurde seier i ei ny meiningsmåling at dei trur den økonomiske situasjonen i Noreg vil bli betre neste månad.

Berre 7 prosent av dei spurde seier i ei ny meiningsmåling at dei trur at den økonomiske situasjonen i Noreg vil bli betre neste månad. 24 prosent oppgir at dei er bekymra for den personlege økonomien sin, viser ei undersøking frå Opinion  Foto: Beate Oma Dahle/ NTB /NPK

Nyhende

Ifølgje Norsk koronamonitor svarer 38 prosent at dei trur økonomien blir dårlegare, medan 55 prosent trur han blir ståande uendra.